Age verification

Are You Over 18?

By entering this site you agree to our Privacy Policy

This website requires you to be 18 years of age or older to access it. Please verify your age to view the content.

Privacy Policy

Privacy Policy en Cookie Policy

 Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie over hoe we persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken (inclusief informatie die via deze website wordt verzameld).

Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie over het type cookies dat we op onze website gebruiken en hoe u uw cookievoorkeuren kunt instellen.

 

Uw gedrag

U mag niet:

 • materiaal uploaden, posten, e-mailen of anderszins verzenden dat virussen of andere computercodes, bestanden of programma’s bevat die zijn ontworpen om de functionaliteit van computersoftware of hardware of telecommunicatieapparatuur die aan de website is gekoppeld, te onderbreken, vernietigen of beperken;
 • de servers of netwerken die met de website zijn verbonden verstoren of de procedures, beleidsregels of voorschriften van netwerken die met de website zijn verbonden, schenden;
 • jezelf voordoen als een andere persoon tijdens het gebruik van de website;
 • gedragen in een vulgaire, beledigende, intimiderende of aanstootgevende manier tijdens het gebruik van de website;
 • via de website of op sociale media of andere forums die er toegankelijk zijn, materiaal of inhoud indienen of anderszins publiceren die lasterlijk, aanstootgevend, pornografisch, beledigend of bedreigend is of die een illegale activiteit beschrijft of reclame maakt voor goederen of diensten;
 • via de website of op enige sociale media of andere forums die op de website toegankelijk zijn materiaal of inhoud indienen of anderszins publiceren die inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij;
 • de website gebruiken voor enig onrechtmatig doel; of
 • de software die bij de website hoort, doorverkopen, in sublicentie geven of exporteren.


Inzendingen

U gaat ermee akkoord dat eventuele opmerkingen, suggesties of feedback met betrekking tot onze website of producten die u met ons deelt via deze website (of via een ander forum dat voor u toegankelijk is vanaf deze website, inclusief onze sociale mediaforums, e-mail- of postadressen) door ons gebruikt of gepubliceerd om onze website of producten zonder uw toestemming te ontwikkelen, verbeteren of op de markt te brengen, in Nederland en elders in de wereld, op voorwaarde dat we in het kader van marketing dergelijke opmerkingen, suggesties of feedback alleen op anonieme basis gebruiken.

 

Onze aansprakelijkheid jegens u

Deze gebruiksvoorwaarden sluiten onze aansprakelijkheid (indien van toepassing) jegens u niet uit voor:

 • persoonlijk letsel of overlijden als gevolg van onze nalatigheid;
 • fraude; of
 • elke kwestie die voor ons onwettig zou zijn om onze aansprakelijkheid uit te sluiten of te proberen uit te sluiten.

Wij zijn jegens u alleen aansprakelijk voor verliezen die u lijdt als direct gevolg van onze schending van deze gebruiksvoorwaarden en die redelijkerwijs te voorzien zijn. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor zakelijke verliezen (inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst, gederfde inkomsten, bedrijfsonderbreking of verloren gegevens) of enige indirecte of gevolgschade of schade die u kunt lijden of oploopt in verband met uw gebruik, of het onvermogen om gebruik, onze website, al het materiaal dat erop is geplaatst of toegankelijk is, of alle websites die ernaar zijn gelinkt of ervan.

Mogelijk hebt u nog andere rechten die door de wet worden verleend, en deze gebruiksvoorwaarden hebben geen invloed op deze rechten, behalve als de twee niet consistent zijn. Als dit het geval is, hebben deze gebruiksvoorwaarden voorrang op alle andere rechten die u mogelijk heeft, tenzij dit wettelijk niet is toegestaan.

 

Koppelen

We kunnen linken naar andere websites. Wanneer we dit doen, zullen we proberen het zo duidelijk mogelijk te maken dat u onze website verlaat. Wij zijn op geen enkele manier verantwoordelijk voor deze websites en onderschrijven ze niet. Uw gebruik van deze websites wordt beheerst door de voorwaarden van die website. U dient de voorwaarden en het privacybeleid van elke website te lezen wanneer u deze bezoekt.

Het is niet toegestaan om vanaf een andere website naar deze website te linken zonder onze schriftelijke toestemming.

 

Ons contract

Deze gebruiksvoorwaarden hebben alleen betrekking op uw toegang tot deze website.

Houd er rekening mee dat we niet noodzakelijk een kopie van deze gebruiksvoorwaarden bewaren. We raden u aan om er in de toekomst een kopie van af te drukken ter informatie.

 

Geschillen

Als u een klacht heeft over deze website of een van de goederen of diensten die we leveren, dient u contact op te nemen met de klantenservice via info@licadrinks.com en we zullen proberen deze zo snel mogelijk op te lossen. Als we echter een geschil hebben over uw gebruik van de website of deze gebruiksvoorwaarden, zullen de rechtbanken de Ierse wet gebruiken om dat geschil te beslechten. Als u juridische stappen tegen ons wilt ondernemen, zijn we het er beiden over eens dat de rechtbanken van Nederland exclusieve jurisdictie hebben.

LICA DRINKS

The Netherlands:
LICA B.V.
Westerstraat 10
3016 DH  Rotterdam
+31 6 390 17 324

Spain:
LICA B.V.
C/Cronos 16
28037  Madrid
+34 9 175 43 256

Copyright © Lica Drinks

No products in the cart.

×